Voorwoord & cijfers

Dit jaarbeeld laat zien dat ook in 2018 ons team van gedreven en deskundige klinisch genetici, consulenten, maatschappelijk werkers en laboratoriummedewerkers zich weer volop heeft ingezet voor de zorg voor onze patiënten, het onderwijs en de wetenschap. Deze inzet, samen met het 

Dr. J. Peter van Tintelen, hoofd afdeling Genetica

continu verbeteren van onze processen, en de vorderingen binnen ons project Genetics Clinic of the Future, maakt dat we vol vertrouwen de eerste stappen in de toekomst kunnen zetten.

Er is veel bereikt, maar klaar zijn we niet. Ook de komende tijd zullen we volop bezig zijn om - samen met andere medisch specialisten in zowel het UMC Utrecht als in de regio - in een eerder stadium en vaker een diagnose te stellen. Ook zullen medisch specialisten in samenwerking met de afdeling Genetica vaker zelf DNA-diagnostiek kunnen aanvragen. Hiermee hopen we de toenemende vraag naar genetische zorg het hoofd te bieden zonder aan kwaliteit en tevredenheid in te boeten.

DNA-diagnostiek zal een steeds prominentere rol in de gezondheidszorg krijgen; niet alleen om zeldzame aandoeningen te diagnosticeren, maar ook om beter te voorspellen wie een verhoogd risico heeft op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. Preventieve maatregelen kunnen vervolgens leiden tot minder ziektelast. Ook kan analyse van het DNA bijdragen aan het inschatten van hoe patiënten zullen reageren op bepaalde medicatie om zo nodig de soort of de dosering aan te passen.

Daarnaast investeren we in onderwijs en opleiding van jong talent, zowel in de kliniek als in het onderzoek. Diverse subsidies voor wetenschappelijk onderzoek die we hiervoor mochten ontvangen, zullen dit ondersteunen.

Kortom, 2018 was een dynamisch, mooi jaar waarin we ook goed aan de toekomst werkten. We zijn trots en dankbaar dat we daar samen met u een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

Dr. J. Peter van Tintelen

Cijfers 2018

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

om deze pagina te
kunnen bekijken

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm