MEET THE PROFESSOR 2017

Prof.dr. Nine Knoers, prof.dr. Hans Kirstian Ploos van Amstel en
prof.dr. Madelon Maurice bezoeken op 29 maart enkele basisscholen in Utrecht. Prof.dr. Nine Knoers, hoogleraar Klinische Genetica, merkt op de St. Dominicusschool in Oog in Al dat leerlingen veel belangstelling voor wetenschap hebben. Ook de kinderen van groep 8 die hoogleraar Celbiologie prof.dr. Madelon Maurice op de Zevensprong in Houten ontmoet zijn erg enthousiast.
Prof.dr. Hans Kristian Ploos van Amstel, hoogleraar genoom-
diagnostiek, na zijn bezoek aan de gloednieuwe Mattheusschool in Overvecht: “De kinderen luisterden anderhalf uur aandachtig naar de uitleg over wat DNA is. Uit de klas kwamen veel goede vragen. Ook het samen tekenen van de eigen stamboom vonden de kinderen erg leuk.”

Onze AIOS klinische genetica Nienke Volker-Touw werkt mee aan een documentaire van Stichting Steun 22Q11. Hierin wordt een gezin gevolgd waarin het 22q11.2-deletiesyndroom (22q11DS) voorkomt.

OPNAMES DOCUMENTAIRE STICHTING STEUN 22Q11

De afgelopen jaren zijn veel nieuwe medicijnen tegen kanker op de markt gekomen. Bij een klein deel van de patiënten werken die heel goed, maar bij een ander deel ook niet, terwijl zij wel de last van bijwerkingen ervaren. Daarnaast zijn de nieuwe behandelingen vaak erg duur. Dat maakt betere selectie vooraf noodzakelijk. De TANGO-studie wil die selectie  mogelijk maken via slimme inzet van de nieuwste genetische technieken. Hiervoor ontvangt de projectgroep een subsidie van 1,5 miljoen van ZonMw, KWF Kankerbestrijding/Dutch Cancer Society en Zilveren Kruis.

1,5 MILJOEN VOOR ONDERZOEK INZET DNA-DIAGNOSTIEK BIJ VOORSCHRIJVEN KANKERMEDICIJNEN

Op 16 maart wordt prof dr. Nine Knoers op de viering van het zesde lustrum van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) tot erelid benoemd. Zij is het eerste nog actieve lid – nog werkende klinisch geneticus - die deze eer ten deel valt.

ERELIDMAAT-
SCHAP VOOR NINE KNOERS

WORLD KIDNEY DAY IN HET
WILHELMINA KINDERZIEKENHUIS

In de hal van het Wilhelmina Kinderziekenhuis vinden op 9 maart tal van activiteiten plaats in het kader van World Kidney Day. Thema is dit jaar leefstijl en nierziekten. Speciaal voor kinderen en hun ouders wordt er vandaag gezond gekookt, zijn heerlijke shakes verkrijgbaar, kun je meedoen aan allerlei sporten en valt er een hoop te zien en te leren. De Nierstichting is van de partij met de Zoutmeter. Ook de Nierpatiënten Vereniging Nederland is present. Rozemarijn Snoek, arts-onderzoeker op onze afdeling en gespecialiseerd in erfelijke nierziekten, is er ook. Voordat ze vanuit haar standje aan ouders en kinderen informatie kan geven over nierziekten en erfelijkheid, wordt zij eerst begroet door twee aaibare nieren!

Sommige patiënten met epilepsie zijn gebaat bij een hersenoperatie waarbij de bron van de aanvallen wordt verwijderd. In weten-
schappelijk onderzoek kijken we of DNA-diagnostiek kan helpen te voorspellen of een operatie succesvol zal zijn.

SCREENEN OP GENETISCHE MUTATIES KAN INFORMATIE GEVEN OVER
NUT EPILEPSIE-
CHIRURGIE

om deze pagina te kunnen bekijken

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm