NEDERLANDS VERENIGING VOOR KINDERGENEESKUNDE BESTAAT 125 JAAR!

Op donderdag 15 juni 2017 bestaat de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 125 jaar. Tijdens het congres op 14, 15 en 16 juni is er uitgebreid aandacht voor dit bijzondere jubileum. Tientallen sprekers verzorgen lezingen, nascholingen en wetenschap-
pelijke voordrachten. Prof dr. Nine Knoers, hoogleraar klinische genetica in het UMC Utrecht, spreekt op donderdag. Titel: De kinderarts en de brave new future. In het speciale congresnummer van het vaktijdschrift Kinderarts en samenleving verschijnt een interview met haar over de ethische aspecten van genetisch onderzoek, het belang van voorlichting, informed consent én het recht op niet-weten.

In 2017 werkt klinisch geneticus dr. Margreet Ausems voor de tweede keer als docent Oncogenetica mee aan de WDH Huisartsentraining op Vlieland. Aan de leerbijeenkomsten tussen woensdag 21 en vrijdag 23 juni nemen dit jaar zo’n vijftig huisartsen deel, vooral uit de regio Utrecht. Het doel: nascholing aan de hand van presentaties, werkgroepen en casuïstiek-
carrousels.

AANDACHT VOOR KANKER EN ERFELIJK-
HEID OP HUISARTSEN-
TRAINING VLIELAND

PhD Hanneke Haijes-Siepel ontvangt dinsdag 20 juni 2017 maar liefst twee prijzen: de WKZ-prijs en de Talma Eykman-prijs.

De WKZ-prijs wordt elk jaar uitgereikt voor een scriptie, onderzoeksverslag of publicatie op het gebied van de kindergenees-
kunde. Hanneke Haijes-Siepel (Metabole Diagnostiek) krijgt de prijs dit jaar vanwege onderzoek tijdens haar stage. Het onderzoek is getiteld: Identificeren van biomarkers en ontrafelen van de pathofysiologie in congenitale defecten in de clycosylering
Voor deze studie ontvangt zij ook de Talma Eykman-prijs voor de Beste Master Scriptie van studenten van de opleiding Geneeskunde.

TWEE PRIJZEN VOOR HANNEKE HAIJES-SIEPEL

Geld voor onderzoek naar stofwisselingsziekten: dat is het doel van de Stofwisseltour. Op zaterdag 17 juni kwamen sportieve fietsers uit het hele land samen in De Bilt voor een tussenstop. Medewerkers van Metabole Diagnostiek (afdeling Genetica) stonden klaar om hen allemaal te voorzien van Wilhelmina-pepermuntjes en een groot applaus.

STEUN VOOR STOFWISSELTOUR

Bij vrouwen die draagster zijn van de BRCA1/2-genmutatie – bekend als het ‘borstkankergen’ – neemt de vruchtbaarheid niet eerder af dan bij vrouwen zonder die mutatie. Er is onvoldoende bewijs voor de suggestie dat zij minder (lang) vruchtbaar zijn. Speciale voorlichting voor hen over vruchtbaarheid is daarom niet nodig, zo blijkt uit het proefschrift van dr. Charine van Tilborg. Het UMC Utrecht wijdt er een nieuwsbericht aan.

VRUCHTBARE PERIODE NIET KORTER BIJ VROUWEN MET BRCA1/2-GENMUTATIE

Kinderneurologen, jeugdartsen, AVG-artsen, jeugdpsychiaters, logopedisten, kinderartsen metabole ziekten, neonatologen, klinisch genetici: meer dan zeventig professionals komen dinsdag 12 juni naar de refereeravond in het Wilhelmina Kinderziekenhuis over genetische vroegdiagnostiek bij kinderen.  

WAARDEVOLLE AVOND OVER
GENETISCHE VROEGDIAGNOSTIEK
BIJ KINDEREN

Klinisch geneticus dr. Albertien van Eerde ontvangt zaterdag 3 juni 2017 in Madrid de Stanley Shaldon Award voor jonge onderzoekers. Deze prijs van de European Renal Association/European Dialysis and Transplant Association (ERA EDTA) bestaat onder meer uit een geldbedrag van 10.000 euro. De jury roemt Van Eerde om haar streven genetisch onderzoek vast deel uit te laten maken van de nefrologische praktijk. Dat maakt het mogelijk de zorg voor nierpatiënten verder te verbeteren.

BELANGRIJKE PRIJS EUROPESE NIERSPECIALISTEN VOOR DR. ALBERTIEN
VAN EERDE

om deze pagina te kunnen bekijken

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm