Een Veni-beurs van de Neder-
landse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) geeft pas gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid hun onderzoek gedurende drie jaar verder te ontwikkelen. Dr. Sarah Pulit en dr. Sashau de Henau, beiden werkzaam bij de Divisie Biomedische Genetica, ontvangen juli 2017 een Veni.  

PRESTIGIEUZE VENI'S VOOR SARA PULIT EN SASHA DE HENAU

De Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) kent meer dan 2,5 miljoen euro toe voor de oprichting per 1 oktober 2017 van een consortium voor onderzoek naar celstofwisseling. Doel hiervan is om de rol van het cellulaire afvalsysteem bij het ontstaan van ziekten als dementie en erfelijke stofwisselingsziekten te onderzoeken en zo mogelijk te corrigeren. De groep van Judith Klumperman, hoogleraar celbiologie (Divisie Biomedische Genetica), heeft hierbij een belangrijke rol.

MEER DAN 2,5 MILJOEN VOOR ONDER-
ZOEK NAAR ROL CELSTOFWISSELING
BIJ ZIEKTEN

In 2017 jaar verricht onze medisch genealoog Eric Hennekam voor het eerst stamboomonderzoek in Marokko. Dat is wel even anders dan in Nederland, want de Marokkaanse overheid beschikt niet over historische bronnen als een Burgerlijke Stand en een Landelijk Bevolkingsregister. 

STAMBOOM-
ONDERZOEK MAROKKO

Op 4 juli komen op de wetenschapsdag van de afdeling Genetica klinisch genetici, medisch specialisten uit andere vakgebieden, laboratorium-
specialisten en wetenschappelijk onderzoekers samen. Ze delen de allernieuwste kennis. Om de zorg verder te brengen werken ze samen.

WETENSCHAPS-
DAG: KENNIS DELEN VOOR BETERE ZORG

om deze pagina te kunnen bekijken

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm