Jonge vrouwen met borstkanker en een Marokkaanse of Turkse achtergrond worden minder vaak doorverwezen voor erfelijkheidsonderzoek dan andere jonge vrouwen met borstkanker. Taalproblemen en lage gezondheidsvaardigheden spelen een rol. Ook rust er vaak een taboe op spreken over kanker. Zowel patiënten als zorgverleners worstelen daarmee, zo blijkt uit onderzoek van onder andere dr. Margreet Ausems dat op 12 januari online is gepubliceerd in Journal of Community Genetics. Ook het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde besteedt er aandacht aan.

ONGELIJKE TOEGANG TOT
ERFELIJKHEIDSONDERZOEK

De afdeling Genetica werkt met regelmaat samen met patiënten­verenigingen en -organisaties. Dat doen we onder meer door in gesprek te gaan met zorgvragers en lezingen te geven op patiënten- en familiedagen, symposia en wetenschappelijke bijeenkomsten. Klinisch genetici, genetisch consulenten en maatschappelijk werkers zetten zich zo onder meer in om de communicatie met patiënten over erfelijkheid en genetisch onderzoek verder te verbeteren.

WE DOEN HET SAMEN

om deze pagina te kunnen bekijken

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm