Kennis van het DNA leidt tot verbeteringen in de gezondheidszorg. Zo helpt erfelijkheidsonderzoek steeds vaker om in een vroeg stadium de juiste diagnose te stellen. Daarom werkt de afdeling Genetica hard aan de ontwikkeling van de Genetische Kliniek van de Toekomst. Daarin willen wij samen met medisch specialisten in huis en in de regio erfelijkheidsonderzoek meer naar voren halen in het diagnostisch traject om zo sneller en meer diagnoses te stellen en de totale kosten van de diagnostiek te verlagen.

Voor de patiënt is een diagnose van belang omdat die iets kan zeggen over het verloop van de aandoening, welke controles nodig zijn en of preventie mogelijk is, zoals bij een verhoogd risico op sommige vormen van kanker en erfelijke hartziekten. In de nabije toekomst zal het DNA-profiel van de patiënt ook steeds meer het aangrijpingspunt worden voor behandeling op maat.

Ook kan de diagnose van belang zijn voor familieleden van de patiënt. Bij de afdeling Genetica is dat een belangrijk aandachtspunt.  Een team van zeer deskundige en betrokken klinisch genetici, genetisch consulenten en maatschappelijk werkers biedt ondersteuning bij het maken van soms moeilijke keuzes en begeleiding naar de juiste zorg.

Daarnaast dragen we bij aan onderwijs en opleiding van jong talent, zowel in de kliniek als in onderzoek en het laboratorium, om ook voor de toekomst de kwaliteit van de klinisch genetisch zorg hoog te houden. Ook verrichten we met en in het Center for Molecular Medicine van de Divisie Biomedische Genetica belangrijk wetenschappelijk onderzoek dat helpt om de zorg voor patiënten nu en in de toekomst steeds verder te verbeteren.

We worden gedreven door de wens om de klinisch genetische zorg voor u nu en in de toekomst te blijven verbeteren: Uw genen, basis van onze zorg - Your genes, core of our care 


Prof.dr. Nine Knoers, hoofd afdeling Genetica, 
voorzitter en medisch manager Divisie Biomedische Genetica, UMC Utrecht

om deze pagina te kunnen bekijken

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm