Onderzoekers van het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht ontwikkelen een nieuwe bloedtest om vroeg in de zwangerschap de aanwezigheid van ernstige aandoeningen te bepalen. Het gaat daarbij om monogene aandoeningen: ziektes die door één gen worden veroorzaakt. Deze methode, MG-NIPD, is daarmee veel verfijnder dan de NIPT. De onderzoekers publiceren hun resultaten op 24 augustus in het American Journal of Human Genetics.

NIEUWE BLOEDTEST VOOR PRENATALE DIAGNOSTIEK

Kun je in de toekomst je kind samenstellen uit een catalogus? In de VPRO The Mind of the Universe-tent op Lowlands is dat zondag 20 augustus vanaf 15.00 uur het onderwerp van gesprek met docent Biomedische Weten-
schappen Marc van Mil en voortplantingskundige Sjoerd Repping. 

SUPERBABY'S ZONDER SEKS? GENETICA OP LOWLANDS

Klinisch geneticus dr. Jasper van der Smagt is lid van de Werkgroep Ethiek en Recht van de Vereniging Klinische Genetica Nederland. Samen met twee collega-leden schrijft hij een opiniestuk in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, getiteld Wat als de zaaddonor een erfelijke ziekte heeft? Informed consent nodig voor uitwisseling medische informatie.Nieuwsuur maakt er een item over. 

NIEUWSUUR: ZAADDONOR MET ERFELIJKE ZIEKTE

Het is 3 augustus wereldwijd groot nieuws: wetenschappers zijn erin geslaagd het DNA van een embryo dusdanig te repareren, dat een ernstige hartafwijking kan worden voorkomen. De publicatie verschijnt de dag ervoor in Nature. Maar is ingrijpen in menselijk DNA wel wenselijk?

NATURE-PUBLICATIE OVER INGRIJPEN IN MENSELIJK DNA: WEL OF NIET DOEN?

Cécile Dekkers is casemanager op de afdeling Genetica. Naast haar werk schrijft en tekent ze. Van 1 augustus tot en met 29 september heeft ze een eigen expositie in restaurant De Brink in het UMC Utrecht, getiteld ‘Kleurrijke scènes uit de Sprookjeston’. 

SCHILDERIJENEXPOSITIE
CASEMANAGER CÉCILE DEKKERS

om deze pagina te kunnen bekijken

Draai 
je telefoon of tablet
een kwartslag

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm